Kongre kayıt
Erken gelen katılımcılar için Kongre kayıt masamız Pazar günü 13-17 saatleri arasında kongre merkezinde kayıt almaya başlayacaktır.
Diğer katılımcılar Pazartesi saat 8  itibariyle kayıtlarını yaptırabilirler