Kongre Kitabı Baskısı
31 Temmuz 2012 tarihinden sonra Kongre Bildirileri ve Programı baskıya gireceğinden Kongre Bilimsel Programı üzerinde değişiklik olmayacaktır.
Duyurulur
Kongre Sekreteryası