Poster Hazırlama Kuralları

Poster Hazırlama Kuralları

  1. Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
  2. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
  3. Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın üniversitesinin adı ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.
  4. Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).
  5. Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
  6. Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde  yazılmalıdır.
  7. Metin iki sütun halinde verilecektir (her bir sütun 31 cm x 83 cm).
  8. İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılacaktır.
  9. Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
  10. Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.