Etik Kurul İzni hk.

Etik Kurul İzni hk.

Etik Kurul kararı ve/veya ilgili bakanlık izinleri gerektiren çalışmaların bildiri özetlerinde bu izinler belirtilmemişse özetler kongreye kabul edilmeyecektir.