Genç Araştırmacı Desteği

TÜBİTAK Genç Araştırıcı Duyurusu

 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’ nün 3 – 7 Eylül 2012 tarihlerinde Ege Üniversitesi, İzmir’ de düzenlemekte olduğu 21. Ulusal Biyoloji Kongresi için genç bilim insanlarına TÜBİTAK 2223 (Uluslararası Katılımlı Kongre için) Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında Düzenleme Kurulu temsilcileri tarafından (TÜBİTAK bireysel başvuru kabul etmemektedir) başvuru yapılacaktır. Söz konusu desteğin verilmesi, yapılacak başvurunun TÜBİTAK tarafından uygun görülmesi şartına bağlı olup sonuçların 15 Ağustos 2012 tarihi itibariyle duyurulması hedeflenmektedir.

Böylece, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi’ ne katılan genç (35 yaş altı) araştırmacılara ve öğrencilere TÜBİTAK' dan kısmi destek (TÜBİTAK tarafından ilan edilen katılımcı Desteği üst sınırı: Konaklama ve iaşe: 50TL (Kişi/Gün), Yol: 100 TL Gidiş/Dönüş) sağlanabilecektir. Başvuru şartlarını sağlayıp, TÜBİTAK desteğine başvurmak isteyen genç araştırmacıların kongreye kayıt yaptırdıktan sonra, başvuru formunu doldurarak e-posta ile biyolojikongresi2012@gmail.com adresine iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.

TÜBİTAK Desteği için Başvuru Şartları

1- Destekten faydalanacak olan genç bilim insanlarının 35 yaş ve altında (başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını aşmamış) olmaları,

2- Kongrenin düzenlendiği il (İzmir) dışından olmaları,

3- Kongrede bildiri veya poster sunumu yapacak olmaları,

4- TÜBİTAK ARBİS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

5- Destek, sınırlı sayıda genç araştırıcıya sağlanacaktır. Başvuru sahibinin herhangi bir burs veya maaş desteği alıp almadığı, akademik kariyer evresi, destek için başvuru tarihi ve bu tarihte kayıt yaptırıp yaptırmadıkları öncelikleri ile TÜBİTAK tarafından bu programdan yararlanmada vurgulanan "Düzenleme Kurulu, desteklenmesini istedikleri araştırmacıların dağılımlarının üniversite veya araştırma kuruluşlarına göre dengeli olmasına özen göstermelidir. (Destek istenen araştırmacı sayısının %20' den fazlası aynı kurumdan olmamalıdır)" ilkeleri dikkate alınacaktır.

6- TÜBİTAK tarafından desteklenen genç araştırmacılardan, düzenlenen bilimsel etkinlik için kayıt ücreti talep edilmeyecektir.

7- Destek alan katılımcıların kongreye kongre merkezinde kayıt yaptırırken seyahat biletlerini getirmeleri gerekmektedir.

8- Başvuruların 30 Haziran 2012 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Programdan yararlanmak için TUBİTAK-BİDEB’ e bireysel başvuru yapılamaz.