Değerlendirme Kriterleri


Bildiri Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1.       Çalışma alanı özgün nitelikte midir?

2.       Yayınlanmış ise uluslararası indekslerde (SCI kayıtlı dergilerde) yayımlanabilme potansiyeli bulunmakta mıdır?

3.       Veri toplama/inceleme, durum saptama/rutin çalışma niteliğinde midir?

4.       Yöntem, kuram ve bilgi olarak kayda değer bir yenilik getirmekte midir?

5.       Derleme niteliğinde midir?

6.       Derleme niteliğinde ise yazarların kendi bilimsel gözlemleri var mıdır?

7.       Bir ulusal kaynaktan (TÜBİTAK, DPT vb) veya endüstriyel kuruluştan destek almış mıdır?

8.       Aynı çalışma veya çalışmanın bir kısmı ulusal veya uluslararası konferanslarda sunulmuş mudur?

9.     Seçilen konu başlığı çalışma ile örtüşüyor mu?

10.    Çalışmanın amacı, yöntemi ve bulguları açık şekilde belirtilmiş mi?

11.    Bulgular anlaşılır şekilde sunulmuş ve yorumlanmış mıdır?

12.    Bildiri mevcut literatüre katkı sağlıyor mu?

13.    Bildiri yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış mıdır?

14.    Çalışmada etik değerlerle ilgili sorun var mı?

15.   Kişisel değerlendirme