Konu Başlıkları

KONU BAŞLIKLARI

 

A

Biyokimya ve Biyofizik

A-1

Bitki Biyokimyası

A-2

Biyoanaliz

A-3

Biyofizik

A-4

Biyokimyasal Toksikoloji

A-5

Biyomoleküller

A-6

Enzimoloji

A-7

Hücre Zarı ve Lipozomlar

A-8

Mikrobiyal Biyokimya

A-9

Moleküler Biyofizik

A-10

Moleküler Biyokimya

A-11

Nörobiyofizik

A-12

Proteomiks

A-13

Radyasyon Biyofiziği

A-14

Yapısal Biyoloji

 

 

B

Bitki Biyolojisi

B-1

Bitki Anatomisi

B-2

Bitki Coğrafyası

B-3

Bitki Fizyolojisi

B-4

Bitki Histolojisi ve Sitolojisi

B-5

Bitki Islahı ve Genetiği

B-6

Bitki Patolojisi

B-7

Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi

B-8

Briyoloji

B-9

Etnobotanik

B-10

Likenoloji

B-11

Palinoloji

B-12

Sistematik Botanik

 

 

C

Biyoteknoloji

C-1

Bitki Biyoteknolojisi

C-2

Biyoinformatik

C-3

Biyolojik Modelleme

C-4

Biyolojik Veritabanları

C-5

Biyomateryal

C-6

Biyomühendislik

C-7

Biyoreaktör

C-8

Biyosensör

C-9

Çevre Biyoteknolojisi

C-10

Endüstriyel Biyoteknoloji

C-11

Mikrobiyal Biyoteknoloji

C-12

Nanoteknoloji

C-13

Protein Mühendisliği

 

 

D

Çevre Biyolojisi

D-1

Bitki Çeşitliliği

D-2

Bitki Ekolojisi

D-3

Çevre Kirliliği

D-4

Ekoloji

D-5

Ekotoksikoloji

D-6

Hayvan Çeşitliliği

D-7

Hayvanların Ekolojisi

D-8

Mikrobiyal Çeşitlilik

D-9

Koruma Biyolojisi

D-10

Ekomorfoloji

 

 

E

Hayvan Biyolojisi

E-1

Entomoloji

E-2

Hayvan Coğrafyası

E-3

Hayvan Fizyolojisi

E-4

Hayvan Histolojisi ve Sitolojisi

E-5

Hayvan Patolojisi

E-6

Hayvanların Anatomisi

E-7

Hayvanların Büyüme ve Gelişimi

E-8

Hayvanların Üremesi

E-9

Herpetoloji

E-10

Memeliler

E-11

Nörofizyoloji

E-12

Ornitoloji

E-13

Sistematik Zooloji

 

 

F

Hidrobiyoloji

F-1

Biyolojik Oşinografi

F-2

Deniz Biyolojisi

F-3

Ihtiyoloji

F-4

Limnoloji

F-5

Tatlı Su Biyolojisi

F-6

Fikoloji

 

 

G

Mikrobiyoloji

G-1

Viroloji

G-2

Bakteriyoloji

G-3

İmmünoloji

G-4

Mikoloji

G-5

Parazitoloji

 

 

H

Moleküler Biyoloji ve Genetik

H-1

Bitki Moleküler Genetiği

H-2

Genetik Mühendisliği

H-3

Genomiks

H-4

Hayvan Moleküler Genetiği

H-5

Kanser Moleküler Biyolojisi

H-6

Mikrobiyal Genetik

H-7

Sitogenetik

 

 

I

Populasyon Biyolojisi

I-1

Astrobiyoloji

I-2

Epidemiyoloji

I-3

Etoloji

I-4

Evrim

I-5

Paleontoloji

I-6

Populasyon Genetiği