Özet Yazım Kuralları

Özet Yazım Kuralları

Özetler (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) “Microsoft Word” Dosya (*.doc) sürümünde Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Hazırlanan bildiri özeti seçilen başlık numarası alt tire ve sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve soyadı dosya adı olarak verilip (Örneğin Güven Özdemir için; G-1_Gozdemir.doc gibi) kaydedilmelidir. Her katılımcı en fazla 2 sunumla (sorumlu olduğu) katılabilecektir. Eğer katılımcı ikiden fazla sunumla kongreye katılacak ise kongre kayıt ücretinin %50 fazlasını ödeyecektir.

Türkçe bildiri özeti şablonu için TIKLAYINIZ.

İngilizce bildiri özeti şablonu için TIKLAYINIZ.

Poster Sunumu

Posterler 70 cm x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır. Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Katılımcıların ad, soyad ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının altı çizilmelidir.

Word dosyası olarak kaydedilen bildiri özeti ekli dosya olarak 26 NİSAN 2012 (PERŞEMBE) akşamına kadar online olarak gönderilmelidir.

Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda etik kurul karar numarası metnin sonuna eklenmelidir.

Sayfa boyutu:

A4 (29,7 × 21,0 cm)

Kenar Boşlukları:

Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm

Yazı karakteri:

Times New Roman

Satır aralığı:

Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.

Başlık:

Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır,  yazı tipi 12 punto, koyu ve sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalı, tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltmalar içermemelidir. Bitki/hayvan otör isimleri içermemelidir. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar):

Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 12 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı açık olarak (kısaltmazsız) yazılır, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Akademik unvan belirtilmez.

Adres(ler):

Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi italik, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir. İller büyük harfle yazılmaz, adreslerin sonuna “Türkiye” ilave edilmesine gerek yoktur. Sadece yazışma otörünün e-mail adresi yer almalıdır.

Başlıklar ve ana metin başlıkları:

İki yana dayalı, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto ve sadece başlık kalın olacaktır. Başlıklar "Amaç", "Gereçler ve Yöntemler", "Bulgular", "Sonuç ve Tartışma" ile "Anahtar Kelimeler" olmak üzere 5 bölümü içermelidir. En fazla 5 anahtar sözcük olacaktır . "Teşekkür" bölümü ise opsiyoneldir ve üç satırı geçmemesi gerekir. "Kaynaklar" başlığı yer almayacaktır. Metinde tablo ve şekil olmayacaktır. "Gereçler ve Yöntemler", "Bulgular" bölümünden daha uzun olmayacaktır

Sayfa sayısı:

Metnin tamamı 400 kelimeyi veya 1 sayfayı geçmeyecektir.